Ring ossBestilling
//Sykenærvær kan forhindre sykefravær i bedrifter

Sykenærvær kan forhindre sykefravær i bedrifter

Bedrifter som muliggjør nærvær på jobb selv med sykdom kan redusere sykefraværet vesentlig. – Bedrifter kan ved enkle tiltak bidra forebyggende, spesielt for dem med med muskel og skjelettlidelser, sier kiropraktor Olav Aase.

Kiropraktoren på Sletten Senter har mer enn 20 år i faget og har lang erfaring med ryggsmerter som regnes som den den dyreste enkeltlidelsen i Norge. Mellom 60 og 90 prosent av befolkningen rammes av ryggsmerter flere ganger i livet og det er samfunnsmessig en økonomisk utfordring av rang. Langtidssykemelding og i verste fall uførhet kan bli et resultat for mange. Studier viser at kiropraktorbehandling har positiv effekt på arbeidsrelaterte ryggplager.

Aase mener folk flest forbinder konsultasjon hos kiropraktor med akutthjelp. Han mener et jevnlig besøk hos kiropraktor, som gir forebyggende behandling mot for eksempel korsryggplager, reduserer tilbakefall og forhindrer sykefravær.
– Små- og mellomstore bedrifter bør se verdier med å motivere ansatte til behandling før det går for lang tid. Vi har avtaler med bedrifter som sender ansatte til oss så snart det er antydning til smerter, sier Aase.

Kiropraktoren påpeker at tilbakemeldingene fra bedriftene er positive og at de ser en antydning av lavere sykefravær. Han tror en medvirkende faktor er at ledelsen gir grønt lys og samtidig lar bedriften betale regningen fra en behandlingsinstitusjon.
– Dessverre går alt for mange for lenge med smerter før de oppsøker behandling. Dette fremtvinger ofte sykemeldinger i motsetning til om behandling kommer i gang med en gang smertene melder seg. Når arbeidsgiver oppfordrer til og dekker behandling kommer behandling raskere i gang – ergo blir den ansatte raskere frisk, sier Aase som er overbevist om at behandling i arbeidstiden på klinikk, eller ute i bedriften, kan redusere sykefraværet betraktelig.

– Det er mange i vår bransje som er overbevist om dette, selv om dokumentasjonen er liten. Å skrive ut sykemelding er siste utvei for oss kiropraktorer. Vi ser at pasienter ofte ender opp som sofaslitere i ukesvis og vi vet at aktivitet er forebyggende for mange lidelser vi behandler. Det er vel utvilsomt mer aktivitet i løpet av en arbeidsdag enn hjemme på sofaen, sier Aase og legger til at dette også vil gjelde i merkantile yrker.

I snitt koster en ukes sykefravær bedriften 13 000 kroner (Sintef). Mørketallene er store og mange tror kostnaden i mange tilfeller er vesentlig høyere.

– Bedrifter som ved sykdomstilfeller betaler noen hundrelapper kroner i uken per ansatt for en konsultasjon hvor vi behandler, gir veiledning og gode råd er utvilsomt lønnsomt. Studier dokumenterer viktigheten av å holde folk i arbeid og ikke sykemelde denne målgruppen, sier Aase.

Sykenærvær

Folk som går på jobb ved sykdom i ledd- og muskler og som kvalifiserer til sykefravær ved sykemelding – kan velge å gå i sykenærvær.
– Å komme seg på jobb og mestre arbeidshverdagen er en drivkraft i seg selv. En oppfordring fra ledelsen om å la seg behandle i arbeidstiden og eventuelt gjøre grep med tilrettelegging vil være et stort positivt signal, til ansatte i bedrifter. Å tydeliggjøre sterkere at arbeidsgiver bryr seg om de ansatte er bare postivt, sier Aase som påpeker at det finnes unntak.
– Folk må kjenne sine egne begrensninger. I noen tilfeller er selv det å komme seg ut og opp av sengen en stor nok utfordring. Denne gruppen har ingenting på en arbeidsplass å gjøre, i en kortere periode, påpeker han.

Det er ifølge kiropraktoren unntaksvis at skadene i ledd og muskelsystemet er såpass alvorlige at avbrekk fra arbeidshverdagen er nødvendig. Rådet fra bransjen er unisont. Fysisk aktivitet og hjemmeøvelser som for eksempel tøyning er i de fleste tilfeller helsefrembringende.

– Før var det sosialt akseptert med røykepauser i arbeidstiden. Hvorfor ikke ta en tøyepause. De ansatte har jo fortsatt rett til fem minutters pause i timen. Hvorfor ikke gi de ansatte fem minutter ekstra til litt aktivitet i arbeidstiden. Bedriftene burde også gi liggeunderlag i julegave til de ansatte og vise de tøyeøvelser på HMS kursene, sier kiropraktoren som påpeker at lett aktivitet/tøyning øker blodsirkulasjonen og styrker kroppens funksjoner.

Kiropraktoren må involveres

På helseklinikken Behandling for Alle er de klar over at det er baksider på medaljer og at en må trå varsom for at ikke arbeidspresset skal øke når folk er syke.
– Arbeidstakerne må ikke føle noe arbeidspress om smertene blir uutholdelige. De trenger en klapp på skulderen uansett vei ut av uføret. I noen tilfeller må folk holde seg hjemme, understreker Aase og legger til:
– Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet må være godt og vi ser at det er nødvendig med en balanse mellom sykefravær og sykenærvær. Ved å inngå en bedriftsavtale med oss vil vi avse tid til å stifte kjennskap med arbeidsplassen og det tilhørende arbeidsmiljøet. Dette danner et godt grunnlag for de rådgivende prosessene som skjer i dialog med pasienten. Tar bedriften først regningen så må vi anta at mye er gjort, avslutter Aase og understreker at bedriftsavtalene er noe som administrasjonen hans tar seg av.
– Vi kan ikke blande kortene og jeg har en rolle som pasientenes primærhelsekontakt. Mitt fokus er på pasientene og min oppgave er å yte effektiv behandling som gjør folk friske. Riktig behandling medfører også at arbeidsevnen blir styrket.

Behandling ute i bedrift kan være skattefritt

Tiltak for å forebygge skader og sykdom som kan oppstå i forbindelse med arbeidet, er ikke skattepliktig dersom det skjer ute i bedriftene. Dette betyr at bedrifter kan finansiere forebyggende behandling for alle som har arbeidsoppgaver som kan være belastende for arbeidstakerne. Behandling for Alle har kiropraktorer, fysioterapeuter, muskel- og massasjeterapeuter som kan yte skattefri behandling ute på arbeidsplassene.

By | 2016-11-10T11:38:42+00:00 februar 26th, 2016|Sykefravær|0 Comments

About the Author:

Artikler på bloggen skrives av Roy Kenneth Hansen og Martin Hauge.