Burde gravide trene?

…Ja!
Generelle anbefalinger er at treningsintensiteten bør være lav/moderat, og at aktivitetsvalget skal være stressreduserende, ikke stressinduserende. 
Dersom du foretrekker pulsmonitor-tall via ymse håndledds-produkter tilsvarer lav/moderat intensitet 140-160 bpm. 

Hva bør man tenke på?
Kroppsvektstrening er ofte foretrukket fremfor vekttrening. Mot slutten av graviditeten er ofte bassengtrening mer komfortabelt da man gjerne føler seg mer fremtung i økende grad, og kroppsvekten ofte er blitt uvandt høy, i tillegg er den litt odd fordelt. 
Om du vil trene hjemme eller på studio er stående, sittende og/eller sideliggende øvelser å foretrekke