Hetetokter

Hormontilskudd mot plager i kvinners overgangsalder er kan være forbundet med helserisiko, mange kvinner ser etter alternativer måter å få bukt med sine problemer på.

Enkelte studier og klinisk erfaring viser at akupunktur har effekt mot hetetokter i overgangsalderen. Akupunktur er en trygg behandlingsform, når den er utført av kompetente utøvere.

Forskere fra Tromsø, Bergen og Oslo har nå undersøkt om akupunktur hjelper mot menopauseplager. Når vi har undersøkt effekten av tradisjonell kinesisk medisinsk akupunktur, slik den utføres i praksis, viser resultatene at akupunkturbehandling gitt i tillegg til livsstilsråd, ofte gir en klinisk relevant reduksjon i frekvens og intensitet av hetetokter. Noe som igjen fører til økt livskvalitet hos kvinner som sliter med hetetokter og andre overgangsplager.

Akupunktur Alliansen kan visse til gode resultater i behandling av hetetokter og andre overgangsplager.

Svimmelhet

Behandling av svimmelhet

Her ved klinikken Akupunktur Alliansen behandler vi også pasienter som sliter med svimmelhet. Dette er en ganske vanlig nevrologisk lidelse i det norske samfunn. Eldre mennesker er mest utsatt for svimmelhet. Forskning viser at ca. 20 til 30 % av den norske befolkningen har slitt med svimmelhet i perioder. 

Det kan være mange forskjellige årsaker til svimmelhet. Stress, nevrologiske sykdommer, lavt blodtrykk, alkohol misbruk, bivirkninger av medikamenter, nakke problemer, diabetes og øre-sykdommer for å nevne noen.

Behandling : Antall behandlinger varierer. Pasientens alder og fysiske tilstand, årsaken til svimmelheten og hvor lenge pasienten har slitt med svimmelheten er alle faktorer som medvirker til å avgjøre hvor mange behandlinger som er nødvendig for at pasienten skal bli bra / bedre.

Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater når det gjelder behandling av svimmelhet.

Emosjonelle problemer

De aller fleste mennesker opplever emosjonelle problemer og utfordringer fra tid til annen i livet. Med akupunktur kan du få hjelp til å takle disse problemene, utfordringen på en positive og balanserende måte. 

Følelser som sorg, sinne, bekymring, frykt, glede. Manifisterer seg i forskjellige organer i kroppen. Ubalanserte følelser kan i verste fall føre til alvorlig sykdom over tid. Med akupunktur har kineserne i årtusen behandlet ubalanserte følelser og emosjoner til pasientens beste, og er i mange tilfeller ett godt alternative til vestlig medisinering. Stress i dagens samfunn har ført til at mange mennesker opplever problemer i sitt emosjonelle register. Her ved Akupunktur Alliansen kan du få hjelp til å øke din livskvalitet med tanke på emosjonelle problemer og utfordringer i hverdagen.

Manisk depressive lidelser er ofte et resultat av emosjonelle ubalangser og feilt kosthold. Akupunktur er ofte brukt i behandling av slike lidelser.

Ved Akupunktur Alliansen kan vi vise til gode resultater i behandling av mennesker med emosjonelle utfordringer.

Lammelser

Akupunktur i behandling av lammelser: 
Akupunktur kan brukes i behandling av flere typer lammelser. Ved lammelser i ansiktet er akupunktur brukt i kina i lang tid. Erfaring viser at nålene kan  ha en positiv effekt på ansiktslammelser.

Innenfor akupunktur snakker man blant annet om ytre patogene faktorer, hvor ”invasjon av vind”  kan være en del av årsaken til ansiktslammelsen. Ansiktslammelse eller facialisparese kan i mange tilfeller oppstå akutt og uten noen form for forvarsel. Den kan oppstå som følge av trekk / vind eller en forkjølelse, eller angrep fra et virus. Men i mange tilfeller vet man ikke årsaken til facialisparese.

Behandling: 

Akupunktøren vil kunne sette  nåler i akupunkturpunkter både i ansiktet der lammelsen sitter, og i noen tilfeller bruker vi også punkter på armer og ben. Man kan benytte både moxa og strøm på nålene. I begynnelsen er det nyttig å komme til akupunkturbehandling ca. 2 ganger i uken. Om behandlingen blir langvarig eller ikke kan være vanskelig å si på forhånd, men en serie på 12 behandlinger vil i svært mange tilfeller gi god bedring i ansiktslammelsene.

Lammelser etter Slag: 

I noen tilfeller kan akupunktur være en effektiv behandling ved halvsidige lammelser etter hjerneslag. Prognosen til pasienten er likevell avhengig av omfaget av hjerneskaden, og hvor raskt pasienten kommer til behandling etter slagtilfellet. Pasientens alder og fysiske forutsetninger er også avgjørende for prognosen til pasienten. Er prognosen dårlig vil flere behandlinger være pågrevd for å oppnå et positivt resultat. Ved hjerneslag hos yngre pasienter er prognosen bedre.

Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater når det gjelder behandling av lammelser

Avhengighet

Akupunktur kan redusere suget etter stoff, alkohol, sukker og nikotin ”Dette er nøyaktig det terapeuter som jobber med rus avhengighet og andre avhengigheter alltid har ønsket seg. Noe som virkelig reduserer suget som den avhengige personen føler. Det er jo dette suget som fører til at de avhengige personene får gjentatte tilbakefall til rusen fordi de ikke klarer å stå imot dette suget”.

Akupunktur mot avhengighet er ikke spesifikk i aksjon. Med det menes at akupunktur kan benyttes mot mange, kanskje alle former for kjemisk avhengighet. Med det komplekse mønsteret vi ser i dag av blandingsmisbruk i alt fra heroin til amfetamin, cocain ”speedballs” (Blanding av heroin og cocain), Marihuana, ”designer” stoff som LSD og ecstacy og ikke minst alkohol. Og at akupunktur kan brukes ved alle disse former for kjemisk avhengighet, bør ikke undervurderes. 

Akupunktur kan hjelpe mot abstinenser, både i den akutte fasen, men også i de såkalte post abstinense faser, der depresjon og andre problemer som indre uro, søvn problemer, angst og mangel på livsglede kan intreffe.

Øre Akupunktur:

Ved behandling av narkomani og alkoholisme blir øre-akupunktur benyttet i klinisk praksis, også ved forskjellige andre former for avhengighets problematikk, som overspisning/overvekt, gambling og røyking. 

Metodene varierer. Spesielt for røykeavvenning og appetitt reduksjon hos overvektige har det utviklet seg forskjellige standardoppsett.” Pasientens motivasjon er likevel avgjørende om behandlingen skal være vellykket.

Behandling: 

Hvor ofte og hvor lenge pasienten skal gå til behandling avhenger en del av hvilken avhengighet det er snakk om. I den akutte fasen er det nødvendig med 2 behandlinger i uken den første månden. 

Ved Akupunktur Alliansen benytter vi både Øre akupunktur og klassisk Kinesisk akupunktur i behandling av alle typer avhengighet. Og vi kan vise til gode resultater her ved klinikken.

Vektreduksjon

Med akupunktur kan du få hjelp til å gå ned i vekt. Akupunktur  kan hjelpe til å redusere eller fjerne helt selve sultfølelsen og symptomene på sult. Men som kjent kan man spise uten å føle sult. Så metoden krever uansett selvdisiplin fra deg som blir behandlet. Akupunktur kan derfor bare brukes som et godt hjelpemiddel ved vektreduskjon. 

Ved Første konsultasjon kartlegger vi dine behov, veier deg, samt gir en forberedende akupunktur behandling.

Metoden er egentlig en faste metode. Akupunktur behandlingen er ment til å hjelpe kroppen til å holde forbrenningen og energi nivået oppe selv når en faster. Ved Inngangen til behandlingen er det viktig at du spiser mindre en vanlig og lett kost de siste to dagene før du begynner på behandlingen. 

Det er viktig at matinntaket bare reduseres til den egentlige behandlingen starter. En bør unngå gluten, sukker og rødt kjøtt i de siste dagene før behandlingen starter. Dette gjøres for å forberede kroppen på de neste tre ukene.

Gjennomsnittelig går pasienten ned mellom 7 og 13 kg. på 3 uker.

De siste 8 årene har vi redusert vekten til mer enn 500 personer her ved Klinikken. Så vi kan vise til fantastiske resultater.

Graviditet - Modning - Infertelitet - Barnløshet

Akupunktur Kan brukes i alle stadier av svangerskapet.

Plager som ofte oppstår under svangerskapet kan være Kvalme, bekymringer, Ødemer / hevelse, Sure oppstøt, søvnproblemer,bekkenløsning, hodepine/migrene og bihule problemer. Akupunktur er ofte brukt i behandling ved nevnte tilfeller.

Modnings Akupunktur:

Vanligvis starter man modningsakupunktur i uke 36-37. Hensikten med modningsakupunktur er å forberede kroppen til fødselen, slike at fødselen går letter for den gravide.

Infertelitet / Barnløshet: 

Ved Akupunktur Alliansen har vi lang erfaring i behandling av både ufrivillig barnløshet og Infertelitet. I tillegg tilbyr vi akupunktur som støttebehandling i forbindelse med IVF

Vår Akupunktør Svante Hjertaker har ekstra kompetanse og viderutdanning i behandling av gravide, og i behandling av infertelitet.

Målsetting ved Akupunktur behandlingen er:

Allergi

Akupunktur behandling ved Allergi

Etter Akupunktur behandling av allergi plager har vi sett mange pasienter oppleve god bedring her ved klinikken Akupunktur Alliansen.

Ved allergi mot pollen, dyrehår, støv og luftforurensning og tobakksrøyk er akupunktur brukt som behandling.

Andre plager som astma og bihule problemer som følge av allergi, er også mulig å behandle med akupunktur.

Forebyggende behandling ved allergi

Det kan med fordel benyttes akupunktur som forebyggende behandling ved allergi. Den forebyggende behandlingen bør starte ca. to månder før pollensesongen begynner. 

Det kan også være gunstig med behandling på sensommeren og høsten for allergikere. Det er fordi kinsiske medisn anser sensommeren som en viktig tid for å styrke kroppens immunforsvar.

WHO Verdens helseorganisasjon anbefaler bruk av akupunktur i behandlingen av pollenallergi.

Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater i behandlingen av allergi.

Smerter - Muskel & Skjelett

Noen mennesker kan ofte oppleve smerter i muskler og skjelett. Smerter kan komme av ensidig arbeid og overbelastning over tid. Smertene kan oppstå akutt, eller komme gradvis. Dette kan skyldes feil arbeidsstilling eller overbelastning på en muskelgruppe over tid. Det oppstår som oftes en betennelsestilstand i det affiserte område. Akupunktur behandling er ofte brukt i så måte. Behandlingen  kan virke smerte dempende, betennelsesdempende og en kan få økt perifer sirkulasjon i de affiserte områder av muskel og skjelettplagene.

Ved klinikken Akupunktur Alliansen behandler vi ofte plager som akutte og kroniske rygg plager, prolaps, nakkesmerter, Hodepine/migrene, skulderproblemer (frozen shoulder), tennisalbue, muse arm og kne smerter med mer. Vi bruker både IMS (Intra Muskulær Stimulering) og klassisk kinesisk akupunktur i behandlingen av smerter i muskel og skjelett systemet. Vår behandlingstrategi er helhetlig, og vi vil derfor også behandle eventuelt bakenforliggende årsaker til smertene.

Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater i behandlingen av smerter i muskel og skjelett systemet.

Søvnproblemer

Akupunktur er ofte brukt i forbindelse med søvnproblemer, mange opplever at søvnen føles dypere og bedre etter akupunktur behandling. Selv personer som har slitt med søvnproblemer i åresvis, kan ha nytte av akupunktur som behandling.

Det er gjort en rekke studier, og flere rapporter fra Verdens Helse Organisasjon (WHO) kan vise til en positiv effekt med akupunktur mot søvnproblemer. Mennesker med søvnproblemer sliter ofte med andre plager som stress, depresjon, angst og andre psykiske plager som følge av problemer med søvnen.

Det er flere typer problemer når det gjelder søvnen som akupunktur kan brukes mot. Noen sliter med selve innsovningen, mens andre våkner flere ganger om natten. Noen kan være plaget med at de våkner tidlig å ikke kan falle tilbake i søvnen igjen. Akupunktur behandling har hvert brukt i alle disse forskjellige plagene i søvnmønstrene til pasienten.

Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater i behandlingen av pasienter med søvn Problemer.