fbpx

BEHANDLING MED PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Vi tilbyr psykomotorisk fysioterapi for barn, ungdom og voksne med ulike helseplager og psykiske tilstander. En behandlingsform som jobber med samspill mellom kropp, tanker og følelser. Vi hjelper mennesker som plages med alt fra vonde muskler og anspenthet, til depresjon, traumer, energiløshet og søvnvansker.

BESTILL TIME

Undersøkelse

Første konsultasjon vil starte med en kartlegging av psykiske helse, livssituasjon og funksjoner. Vi tar også en helhetlig kroppsundersøkelse for å få en oversikt over holdning, muskulatur og bevegelsesmønstre. Vi tester også din lydhørhet for dine tanker og hvor sterk motivasjon du har for å starte behandling. Terapeuten vil etter kartleggingen ha et grunnlag for hvordan videre behandling skal foregå.

Individuell behandling

Selve behandlingen innebærer både samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Berøring og bevegelser kan bringe fram følelser, minner og nye funksjoner hos den enkelte. Du vil lærer deg å lytte til din egen kropp og få kontakt med muskelspenninger og pust. Vi oppmuntrer også til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet, da bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen.

Gruppebehandling

Vår terapeut arrangerer også mindre bevegelsesgrupper basert på prinsippene i psykomotorisk fysioterapi; kroppskontakt, tilstedeværelse, bevegelse, energi, glede, samspill i tillegg til gjensidig ivaretakelse og støtte. Gruppen er egnet for de fleste som har helseutfordringer, som for eksempel muskelplager, anspenthet, tretthet, smerter og søvnvansker. Gruppen består av maks 5 deltagere og har 60 minutters varighet.

Våre bevegelsesgrupper:

Bevegelsesgruppe for ungdommer, 13 – 18 år: ”Å være pålogget”.

Bevegelsesgruppe for voksne, fra 18 år +: ”Pust og bevegelse”.

Bevegelsesgruppe for flyktninger/ innvandrer: ”Å komme hjem i kroppen”.

SE PRISER

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPEUT

Nancie Luth-Hansen

Psykomotorisk fysioterapeut

Sletten Senter

BAKGRUNN

  • Master i psykisk helsearbeid, OsloMet
  • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, OsloMet
  • Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Bergen

VIL DU Å VITE MER OM PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI KAN DU LESE PÅ
NORSK FYSIOTERAPIFORBUND SINE SIDER.

BESTILL TIME TIL PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI I BERGEN

Kontakt oss ved spørsmål, eller bestill time her og nå.

BESTILL TIME

Psykomotorisk Fysioterapi

915

Kr

Psykomotorisk Fysioterapi

615

Kr